Prijs
Biomechanisch onderzoek € 60
Podologische voetzorg € 40 (45 min)
Jaarcontrole € 40
Therapie/ hulpmiddelen Prijs
Podologische correctiezolen volwassenen € 180
Podologische correctiezolen kinderen (-14) € 160
Silicone orthese klein (1 ankerpunt) € 25
Silicone orthese groot (2 ankerpunten) € 28
Nagelbeugel/ orthonyxie € 35
Vilttherapie/ Padding € 6

Terugbetalingen?

 

Diabetespatiënten

U hebt als diabetespatiënt jaarlijks recht op een vergoeding van twee podologische consultaties van 45 minuten. Hiervoor hebt u steeds een voorschrift van de arts nodig en dient u opgenomen te zijn in een 'zorgtraject diabetes type 2' of in een zorgmodel en/ of valt u onder een risicoprofiel 1, 2a, 2b of 3.

Podologische zolen

Bij Helan hebt u recht op een tussenkomst van 25 euro per zool (50 euro per paar) per kalenderjaar. 

Bij de Liberale Mutualiteit en Vlaams Neutraal Ziekenfonds hebt u recht op een vergoeding van 50 euro op podologische zolen. 

Heb ik een voorschrift nodig? 

In principe is er vrije toegang voor de podoloog. Personen die behoren tot onderstaande groepen dienen wel een voorschrift mee te brengen van de huisarts of arts-specialist:

  • Systeemaandoeningen (Diabetes Mellitus, Reuma, ...)
  • Chronische aandoeningen (Parkinson, MS, ...)
  • Oncologische patiënten
  • Personen die reeds (zware) operaties aan het onderste lidmaat of aan de lage rug ondergingen