Prijs
Biomechanisch onderzoek € 60
Podologische voetzorg € 35
Jaarcontrole € 40
Therapie/ hulpmiddelen Prijs
Podologische correctiezolen volwassenen € 180
Podologische correctiezolen kinderen (-14) € 160
Silicone orthese klein (1 ankerpunt) € 25
Silicone orthese groot (2 ankerpunten) € 28
Nagelbeugel/ orthonyxie € 25
Vilttherapie/ Padding/ Taping € 6

Terugbetalingen?

 

Diabetespatiënten

U hebt als diabetespatiënt jaarlijks recht op een vergoeding van twee podologische consultaties van 45 minuten. Hiervoor hebt u steeds een voorschrift van de arts nodig en dient u opgenomen te zijn in een 'zorgtraject diabetes type 2' of in een zorgmodel en/ of valt u onder een risicoprofiel 1, 2a, 2b of 3.

Podologische zolen

Bij Helan hebt u recht op een tussenkomst van 25 euro per zool (50 euro per paar) per kalenderjaar. 

Bij de Liberale Mutualiteit en Vlaams Neutraal Ziekenfonds hebt u recht op een vergoeding van 50 euro op podologische zolen.