Diabetespatiënten

U hebt als diabetespatiënt jaarlijks recht op een vergoeding van twee podologische consultaties van 45 minuten. Hiervoor hebt u steeds een voorschrift van de huisarts nodig en dient u opgenomen te zijn in een 'zorgtraject diabetes type 2' of in een zorgmodel en/ of valt u onder een risicoprofiel 1, 2a, 2b of 3. 

 

Podologische zolen

Enkele mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling van podologische zolen aan. U informeert zich hiervoor best bij uw mutualiteit.